We like it fout

Uit een simpele vraag op Facebook kwam dit project tot stand. We Like it fout zocht een kleine website bouwer die voor geringe prijs een one-page kon maken. Uiteindelijk zijn we tot een twee pagina website gekomen, wat niet afleid van het feit dat de homepage nog steeds de karakteristieken van een one-page vertoont. Na de opzet van de website is de website geoptimaliseerd om vindbaar te zijn op Google.